Schlager

I schlagerlåtar är det oftast tonartshöjning i sista refrängen. Ordet schlager...