Filmmusik

Filmmusik är en bakgrundsmusik eller musik som beskriver och förhöjer filmens...