Calypso

Calypso är från Trinidad och Tobago. Texterna innehåller politiska kommentarer, humor...