Blues

Blues har sitt ursprung i gammla arbetssånger som slavarna sjöng ute...